Счетоводни услуги и данъци

Предлагаме цялостно счетоводно обслужване на фирми и самоосигуряващи се лица съгласно законовите изисквания и счетоводни стандарти

Можете също да се свържете с нас за:

– Годишно счетоводно оформяне;
– Изготвяне и подаване на данъчни декларации на физически и юридически лица
– Индивидуална консултация по конкретен случай
– Данъчни консултации
– Представителство пред данъчни власти
– Данъчно планиране
– Избягване на двойното данъчно облагане
– Консултации по оспорване на всички видове актове, издадени от НАП и местните власти;
– Въпроси относно местни данъци и такси, деклариране на недвижими и движими вещи, наследства;
– Въпроси, свързани с международното данъчно облагане
– Всички видове данъчни регистрации – ДДС, лицензирани складодържатели и др.