Ποίοι είμαστε

Η BULGARIAN CONSULT είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που στοχεύει στην υποστήριξη της πραγματικής επιχειρηματικότητας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλους τους συσχετιζόμενους τομείς και στάδια ανάπτυξης.

Η εταιρεία μας απασχολεί ειδικούς στον τομέα του δικαίου, των λογιστικών υπηρεσιών, της αρχιτεκτονικής και της αγοράς ακινήτων. Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικούς σε θέματα πιστώσεων και ασφάλισης. Προσφέρουμε συνεργασία τόσο στους μεμονωμένους, όσο και σε εταιρικούς πελάτες από όλο τον κόσμο που θέλουν να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα στη Βουλγαρία και την Ανατολική Ευρώπη.

Η εταιρεία λειτουργεί κυρίως με ξένους ιδιώτες και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στη χώρα, για την σύσταση εταιριών και την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, για συγχωνεύσεις, ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπείας και γενικώς για την ολοκληρωτική μετέπειτα εξυπηρέτησή τους. Υποστηρίζουμε επίσης τους πελάτες μας μέσω εκπροσώπησης σε συναλλαγές, προκαταρκτικής έρευνας αγοράς, βοήθεια στην αγορά ακινήτων και άλλων πρωτοβουλιών, για τις οποίες απαιτείται επαγγελματική παρέμβαση.

Κύριος στόχος μας είναι να οργανώσουμε, να διαπραγματευτούμε και να υλοποιήσουμε τις συναλλαγές των πελατών μας με επαγγελματικό τρόπο, σε όλες τις πτυχές τους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη και επιχειρηματική προσέγγιση.