Λογαριασμός εμπιστοσύνης

Όλα τα ποσά που έχουμε λάβει από σας, εκτός των αμοιβών μας, θα κρατηθούν στον λογαριασμό πελατών μας. Αυτά τα ποσά θα δαπανηθούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες σας, για την πληρωμή των οφειλόμενων τελών και εξόδων. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε μια κατάσταση για τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων και το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. Τα τυχόν αχρησιμοποίητα κεφάλαια θα επιστραφούν μετά την ολοκλήρωση της εργασίας και την καταβολή των εξόδων και τελών.