Συνδρομητική υπηρεσία

Για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα project προσφέρουμε συνδρομητική εξυπηρέτηση για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά ή πακέτο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για τις εταιρείες και τα άτομα που έχουν επιλέξει μια συνδρομητική υπηρεσία, εκτός τους προτιμησιακούς όρους και πακέτα ευκαιρίας, προσφέρουμε online πρόσβαση στις εκτελούμενες ή ήδη εκτελεσμένες από εμάς υπηρεσίες, απ’ όπου σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να παρακολουθήσετε τον βαθμό ολοκλήρωσης κάθε παραγγελίας, την ομάδα που έχει αναλάβει την υλοποίησή της, καθώς και τις οικονομικές παραμέτρους της παραγγελίας σας. Για περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.