Νομικά δικαιώματα (νομικό καθεστώς των ακινήτων)

– Πλήρης έλεγχος κατά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, νομική ανάλυση των κινδύνων ιδιοκτησίας
– Ολική νομική, αρχιτεκτονική και φορολογική εξυπηρέτηση επενδυτικών έργων που σχετίζονται με την απόκτηση γης και την κατασκευή των εγκαταστάσεων – κέντρα παραθερισμού, συγκροτήματα κατοικιών κλειστού τύπου, κατοικίες, εργοστάσια και άλλες βιομηχανικές και παραγωγικές εγκαταστάσεις
– Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για την προετοιμασία των προκαταρκτικών και των οριστικών συμβάσεων (συμβολαιογραφικών πράξεων)
– Συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις συντήρησης και διαχείρισης ακινήτων
– Συναλλαγές διαφοράς με ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία
– Καθιέρωση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας – το δικαίωμα της κατασκευής, επιπρόσθετης κατασκευής και αναβάθμισης, χρησικτησίας, κ.λπ.
– Βοήθεια και εκπροσώπηση στην απόκτηση ακινήτων μέσω δημόσιου πλειστηριασμού
– Παραχώρηση εκμετάλλευσης
– Ενοικιάσεις ακινήτων
– Ατομικές διαβουλεύσεις σχετικά με ιδιόκτητες ιδιοκτησίες
– Συμβουλές και βοήθεια στην επιλογή κατάλληλων επενδυτικών χώρων στη επικράτεια, καθώς και κατά την επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου απόκτησης της κυριότητας ή άλλων δικαιωμάτων από τους ξένους επενδυτές, μεταξύ άλλων και μέσω ίδρυσης εταιρείας ή ενός ειδικού επενδυτικού σκοπού.

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον τομέα των ακινήτων διεξάγονται από ομάδα ειδικών, συνεπώς, εάν υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα αυτό, μπορείτε να δείτε και τις ενότητες «Ακίνητα & Αρχιτεκτονικά» και «Άλλες υπηρεσίες & Δάνεια»