Παροχή συμβουλών και βοήθεια σε θέματα πιστώσεων

Εάν χρειάζεστε εξωτερική χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου σας, θα σας φέρουμε σε επαφή με δικό μας συνεργάτη, τον οποίον θα συμβουλευθείτε σχετικά με την χορήγηση πίστωσης. Η συμβουλή που θα λάβετε περιλαμβάνει:
– λεπτομερή σύγκριση επίκαιρων πιστωτικών προϊόντων, συγκρινόμενων με το πιο αξιόπιστο δείκτη αύξησης του κόστους του ετήσιου πραγματικού επιτοκίου [ΕΠΕ]
– αποσαφήνιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πιθανοί κίνδυνοι
– προτιμησιακή αντιμετώπιση της πιστωτικής αίτησης από τα πιστωτικά ιδρύματα
– τρόπους αποφυγής τους πιθανούς κινδύνους και προβλήματα κατά την υποβολή της υποψηφιότητας
– προετοιμασία και σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων
– πλήρης εξυπηρέτηση στην διαδικασία χορήγησης πιστώσεων