Μετάφραση και επικύρωση

Χρησιμοποιούμε μεταφραστές από όλες τις γλώσσες για να μεταφράσουμε και να νομιμοποιήσουμε τα έγγραφά σας για τις παραγγελίες που μας έχετε αναθέσει.
Ως ξεχωριστή υπηρεσία, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μετάφραση οποιουδήποτε ιδιωτικού εγγράφου και από τη μετάφραση και νομιμοποίηση επίσημων εγγράφων, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους και αν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης. Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο βάσει σύμβασης με την προξενική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών γραφείο μεταφράσεων, το οποίο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις από εγγεγραμμένους ορκωτούς μεταφραστές.