Πώς δουλεύουμε

Οι εργασίες για κάθε έργο είναι ατομικές, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων του εντολέα, καθώς και της σκοπιμότητας και της νομιμότητας όλων των νομικών και διοικητικών ενεργειών στο πλαίσιο της ανάθεσης. Κάθε περίπτωση περνάει από τα ακόλουθα στάδια:
– καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (πλαισίου), βασισμένου στην εργασία, το οποίο συμμορφώνεται με την τεχνολογία της αντίστοιχης εργασίας
– σύναψη σύμβασης μεταξύ του εντολέα και του αναδόχου
– υλοποίηση
– εκπόνηση έκθεσης απόδοσης
– πλήρης επίβλεψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, η οποία περιλαμβάνει την παροχή πλήρους σειράς επιχειρηματικών, νομικών και οικονομικών – λογιστικών υπηρεσιών.
Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της παραγγελίας, προσφέρουμε συνεχή διαχείριση της εκτέλεσης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, καθώς και αναλυτικές εκθέσεις υλοποίησης – περιοδικώς και κατ ‘απαίτηση.
Για κάθε υπόθεση που ξεκινάμε, θα ενημερώνεστε υπεύθυνα για την ομάδα που σχηματίστηκε και τις προγραμματισμένες ενέργειες. Στην διάθεση των πελατών μας θα είναι δικηγόροι, αρχιτέκτονες, λογιστές και σύμβουλοι – όλοι τους με αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στον αντίστοιχο τομέα. Βασική αρχή της δουλειάς μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τις βέλτιστες επιλογές για την επιτυχή επίλυση της υπόθεσής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο.
Η ομάδα μας θα εξετάσει, ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα, τα νομικά ζητήματα, θα ετοιμάσει την πλήρη τεκμηρίωση και θα κάνει τις απαραίτητες επαφές με τη αρχές της διοίκησης.