Επιχειρηματικές συμβουλές

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την κύρια δραστηριότητά σας και τον τομέα δράσης σας, μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Εμείς θα σας προσφέρουμε διάφορες μεθόδους και προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, με στόχο την χάραξη μιας σωστή στρατηγικής και άνοιγμα ευκαιριών εισχώρησης στην βουλγάρικη αγορά.

Προσφέρουμε εκτέλεση ανάλυσης της αγοράς, στρατηγικές αντιμετώπισης κολλημάτων και εμποδίων, ανάλυση του ανταγωνισμού και πιθανών προσεγγίσεων μελέτης κατανομής, έρευνα της πιστοληπτικής ικανότητας και της φήμης των εταιρειών με τις οποίες θέλετε να συνεργαστείτε και άλλες υπηρεσίες. Διεξάγουμε προκαταρκτική μελέτη των τομέων της αγοράς και φτιάχνουμε σχέδιο εξέλιξης και ανάπτυξης.

Θα σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε τη στρατηγική σας, την εφαρμογή και την αξιολόγησή της. Συμμετέχουμε ενεργά στο franchising, την αναζήτηση και εύρεση συνεργατών στη χώρα μέσω του δικτύου πελατών μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να διαχειριστείτε τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας και την πρόσληψη προσωπικού, αν χρειαστεί.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας [βλ. ενότητα «Επαφές» ή μέσω τηλεφώνου].