Ακίνητα και αρχιτεκτονική

Ακίνητα
Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ακινήτων, τόσο ως αντικείμενο διαφορετικών τύπων συναλλαγών, όσο και ως επενδυτικά σχεδία που σχετίζονται με την αγορά, την κατασκευή και την διαχείρισή τους. Ανάλογα με τις συγκεκριμένες προθέσεις σας, για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, θα σχηματίσουμε ομάδα με τους απαραίτητους για την υλοποίηση τις εργασίας ειδικούς: νομικό σύμβουλο, φοροτεχνικό, αρχιτέκτονα, διαμεσολαβητή ή/και πιστωτικό σύμβουλο.
Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη από τη στιγμή της επιλογής ενός κατάλληλου αντικειμένου και της διερεύνησης των δυνατοτήτων επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο με το βέλτιστο για τον πελάτη τρόπο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει το εξής σύνολο υπηρεσιών:
– εύρεση και παρουσίαση συγκεκριμένων προσφορών για ακίνητα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο πελάτης
– μελέτη της νομικής και δομικής κατάστασης του επιλεγμένου ακινήτου
– διάρθρωση της συναλλαγής απόκτησης / πώλησης
– οργάνωση και ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις σύναψης συμβάσεων
– αξιολόγηση των φορολογικών πτυχών της συναλλαγής
– νομική συμβουλευτική με στόχο τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, υποστήριξη της χρηματοδότησης μέσω σύνδεσης των πηγών χρηματοδότησης
– προετοιμασία και σύναψη συμβάσεων και εγγράφων που αφορούν την συναλλαγή
– τακτοποίηση των συμβάσεων κατασκευής
– βοήθεια στην πώληση ακινήτων

Αρχιτεκτονική
Συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες και μηχανικούς που μας βοηθούν στα κατασκευαστικά και επενδυτικά project ανάπτυξης και τροποποίησης των λεπτομερών πολεοδομικών σχεδίων (ΛΠΣ) των ακινήτων, την έκδοση και την ανανέωση άδειας ανοικοδόμησης και τη νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας, την αλλαγή της χρήσης γης και ρύθμιση των αγροτεμαχίων.
Τα εξειδικευμένα στελέχη μας μπορούν να σας βοηθήσουν στον πλήρη σχεδιασμό και νομιμοποίηση της κατασκευής και της αναδιαμόρφωσης των ακινήτων.