Λογιστικές υπηρεσίες και φόροι

Παρέχουμε πλήρη λογιστική κάλυψη για εταιρείες και αυτοαπασχολούμενους, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τα λογιστικά πρότυπα.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για:

– ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών
– προετοιμασία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
– ατομικές συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένη περίπτωση
– φορολογικές συμβουλές
– αντιπροσώπευση ενώπιον των φορολογικών αρχών
– φορολογικό προγραμματισμό
– αποφυγή διπλής φορολογίας
– συμβουλές σχετικά με την αμφισβήτηση όλων των τύπων πράξεων που εκδίδονται από τις αρχές της Φορολογίας και τις τοπικές αρχές
– ερωτήσεις σχετικά με τους τοπικούς φόρους και τέλη, την δήλωση ακινήτων και κινητής περιουσίας, κληρονομιάς
– ζητήματα που σχετίζονται με τη διεθνή φορολογία
– όλους τους τύπους φορολογικών εγγραφών – Φ.Π.Α., κάτοχοι αδειοδοτημένων αποθηκών κ.λπ.