Νομικές υπηρεσίες

Οι νομικές υπηρεσίες είναι ένας από τους κύριους τομείς εξειδίκευσης της Bulgarian Consult. Οι συνεργάτες μας εργάζονται στον τομέα του αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου. Κάθε παραγγελία που μας αναθέτετε, κάθε έργο ή project που έχουμε ετοιμάσει, περνά μέσα από την απαραίτητη νομική εποπτεία.

Εκτός από την υποχρέωσή μας ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών να συμμορφωνόμαστε με την νομική πλευρά του έργου ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, παρέχουμε ένα φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει πλήρως τον νομικό τομέα – μερικές υπηρεσίες που συνδέονται πιο στενά με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, περιγράφονται στο υπομενού. Μη διστάσετε να ρωτήσετε και για άλλες υπηρεσίες στον τομέα της νομικής εξυπηρέτησης.