Σχέσεις με τη διοίκηση, δημόσιες συμβάσεις Διοίκηση

Διοίκηση
– Συμβουλές και προετοιμασία των εγγράφων για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών και αδειών λειτουργίας από τις αρχές της δημόσιας διοίκησης
– Προετοιμασία εγγράφων σχετικά με διαδικασίες ενώπιον διοικητικών οργάνων
– Πλήρη συνεργασία στις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών αρχών
– Εκπροσώπηση ενώπιον κρατικών και δημοτικών αρχών

Δημόσιες συμβάσεις
– Υπηρεσίες κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης για σύναψη δημόσιας σύμβασης ως ανάδοχος
– Υπηρεσίες κατά την διαδικασία έφεσης όλων των ειδών πράξεων των εντολέων
– Υπηρεσίες κατά την διαδικασία αναφοράς των δημοσίων συμβάσεων