Как работим

Работата по всеки проект е индивидуална, като се отчитат интересите на всеки клиент, както и целесъобразността и законосъобразността на всички правни и административни действия, свързани с възложението. За всеки конкретен случай следваме следните стъпки.

– Създаване на цялостен план за действие (рамка) въз основа на заданието и съобразно технологията на съответната работа;

– Сключване на договор между изпълнител и възложител

– Изпълнение

– Изготвяне на доклад за изпълнение

– Цялостен надзор на проекта до неговото завършване, което включва предоставяне на пълния набор от бизнес, правни и финансово-счетоводни услуги

В зависимост от сложността и продължителността на заданието, ние предлагаме непрекъснато управление на изпълнението и междинни резултати, както и периодични и подробни доклади за изпълнението при поискване.

За всеки казус, по който започнем да работим, ще бъдете изрично информирани за ангажирания екип и планираните дейности. Екипът ни е съставен от адвокати, архитекти, счетоводители и консултанти с доказан опит и специализация в областта, които са в състояние да задоволят всички ваши нужди. Нашата работа е насочена към предоставяне на нашите клиенти на оптимални решения за успешното решаване на техния казус, съобразно действащото законодателство и правната нормативна рамка.

Нашият екип, според конкретния случай, ще разгледа правната страна, ще подготви пълната документация и ще осъществи необходимите контакти с администрацията.

 

Доверителна сметка

Конфиденциалност

Абонаментно обслужване